میلاد کهریزی

دیجیتال مارکتر
وردپرس
۷۵%
کدنویسی
۸۷%
طراحی سایت
۷۵%

گواهینامه